Privacystatement voor Car Repair Oss

Identiteit

Car Repair
Havenstraat 35
5347 KJ OSS

T 0412-648581
Afdeling Administratie
Contactpersoon Sabrina de Graaf
info@carrepair.nl
www.carrepair.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Car Repair kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Car Repair, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van de contactformulier op de website aan Car Repair verstrekt. Car Repair kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mail adres
- Uw IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Uw kenteken
- Kopie kentekenbewijs
- Uw verzekeringsmaatschappij/volmacht
- Uw tussenpersoon
- Uw polisnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • Om u te kunnen identificeren. 
  • Om een prijsopgave te kunnen maken.
  • Het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit herstel of expertise van de schade aan uw auto.
  • Het afhandelen van de betaling.
  • Om schades in te dienen bij uw verzekering (indien dit bij u van toepassing is). Hiervoor moet u expliciet toestemming geven via een akte van cessie. 
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Uw gedrag op de website wordt geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren.
  • Car Repair verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Car Repair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Persoonsgegevens  Bewaartermijn     Reden
Uw voor- en achternaam    7 jaar      Wettelijk bewaarplicht belasting 
Uw adresgegevens     7 jaar    Wettelijk bewaarplicht belasting
Uw telefoonnummer  7 jaar    Ivm mogelijke bijzonderheden afwikkeling
Uw e-mail adres  7 jaar    Ivm mogelijke bijzonderheden afwikkeling
Kopie kentekenbewijs  7 jaar    Ivm mogelijke bijzonderheden afwikkeling
Verzekeringspas/kaart  7 jaar    Ivm mogelijke bijzonderheden afwikkeling

IP-adres

 

Onbepaalde tijd   Voor vaststellen van je locatie als je
de website bezoekt
Gegevens over jouw Activiteiten op onze website Onbepaalde tijd   Voor analyse tbv websiteoptimalisatie

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Car Repair verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Car Repair blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Car Repair gebruikt alleen technische, functionele en cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Car Repair maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de adwords- advertenties van Car Repair bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt word, om rapporten over de website aan Car Repair te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Car Repair en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sabrina@carrepair.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken , op uw verzoek. Tevens heeft u het recht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Car Repair neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via sabrina@carrepair.nl

 

Vragen

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via sabrina@carrepair.nl.

 

Pas je voorkeuren aan

Je kunt eenvoudig de cookievoorkeuren aanpassen waarvoor je bij je eerste bezoek aan de website hebt gekozen. 

 
';